Ви є тут

Геодезія

Геодезія і топографія


Мельниченко, Г. Г. Геодезія і топографія : конспект лекцій / Г. Г. Мельниченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 70 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми дисципліни «Геодезія і топографія». Містить навчальний матеріал з дисципліни, що вивчають студенти 2-го курсу і служить основою для курсового проектування та виконання лабораторних робіт.

Основи геодезії


Матіщук, А. В. Основи геодезії : конспект лекцій / А. В. Матіщук, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.

Розроблено відповідно до робочої програми. Конспект лекцій містить загальні відомості по геодезії та топографії: представлені відомості про основні геодезичні інструменти та прилади, розглянуті топографо-геодезичні вимірювання та знімання на місцевості, робота з топографічними картами і планами.

Геодезія і топографія


Мельниченко, Г. Г. Геодезія і топографія : лабораторний практикум / Г. Г. Мельниченко, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 55 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Геодезія і топографія». Містить основні теоретичні відомості, методичні рекомендації щодо порядку виконання, оформлення і захисту лабораторних робіт.

Геодезичне приладознавство


Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство : лаб. практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 123 с.

Лабораторний практикум призначений для засвоєння основних відомостей про геодезичне приладознавство, принципи роботи з оптичними теодолітами, нівелірами, електронними геодезичними приладами, вивчення будови приладів, виконання досліджень і повірок. Практикум, складений відповідно до робочої програми та навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій".

Кадастр


Дутчин, М. М. Кадастр : конспект лекцій. Ч. 2 / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 287 с.

Конспект лекцій містить загальні відомості про зонування земель, кадастрові знімання, містобудівний кадастр населених пунктів, нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, сільськогосподарського та іншого призначення, експертну грошову оцінку земельних ділянок та оцінку нерухомості.

Геодезія


Лісевич, М. П. Геодезія : метод. вказівки. Ч. 2 / М. П. Лісевич, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 19 с.

Методичні вказівки для студентів напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій". Розроблені згідно з робочим планом бакалавра вище вказаної спеціальності і робочою програмою дисципліни "Геодезія, ч.2" яка вивчається в 3, 4 семестрах.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved