Ви є тут

Геодезія

Виробнича практика


Виробнича практика : метод. вказівки / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець, М. П. Лісевич, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 11 с.

Методичні вказівки містять мету, завдання і зміст практики, організаційні питання керівництва практикою, рекомендації з виконання індивідуальних завдань, питання охорони праці, вимоги до звіту.

Математична обробка геодезичних вимірів


Скриль, В. А. Математична обробка геодезичних вимірів : лаб. практикум / В. А. Скриль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 31 с.

У лабораторному практикумі наведено огляд методів обробки результатів вимірювань в геодезичних мережах, методів оцінки точності виміряних величин і їх функцій, методів попереднього розрахунку точності при проектуванні геодезичних робіт, для того щоб виконувати обробку рядів вимірів і оцінювати точність результатів, урівнювати планові та висотні геодезичні мережі і оцінювати їх якість, використовувати ЕОМ при обробці вимірів.

Кадастр


Дутчин, М. М. Кадастр : навч. посіб. / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 508 с.

Навчальний посібник містить загальні відомості про кадастр, облік природних ресурсів, систему державного земельного кадастру, земельні ресурси України, автоматизацію державного земельного кадастру, районування території земельного фонду, бонітування грунтів, реєстрацію земельних ділянок, загальні відомості про зонування земель, кадастрові знімання, містобудівний кадастр населених пунктів, нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, сільськогосподарського та іншого призначення, експертну грошову оцінку земельних ділянок та оцінку нерухомості.

Дослідження сучасних рухів земної поверхні


Скриль, В. А. Дослідження сучасних рухів земної поверхні : конспект лекцій / В. А. Скриль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 35 с.

У конспекті лекцій проведений детальний огляд сучасних рухів земної поверхні. У процесі господарської діяльності зміни земної кори можуть призвести до негативних явищ, тому основним завданням виступає необхідність проведення інструментальних геодезичних розрахунків для їх попередження або уникнення.

Радіоелектроніка


Яворський, А. В. Радіоелектроніка : лаб. практикум. Ч. 2 : Геодезичні радіоелектронні прилади / А. В. Яворський, С. П. Ващишак, В. С. Цих. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 82 с.

Розроблений відповідно до робочої про¬грами нормативної навчальної дисципліни «Радіоелектроніка». Може бути використаний студентами денної і заочної форм навчання.

Геодезія і топографія


Мельниченко, Г. Г. Геодезія і топографія : конспект лекцій / Г. Г. Мельниченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 70 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми дисципліни «Геодезія і топографія». Містить навчальний матеріал з дисципліни, що вивчають студенти 2-го курсу і служить основою для курсового проектування та виконання лабораторних робіт.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved