Ви є тут

Геодезія

Землевпорядне проектування


Дутчин, М. М. Землевпорядне проектування : лаб. практикум / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 42 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Землевпорядне проектування". Розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки фахівців за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій".

Навчальний практикум з обчислювальної техніки в геодезії


Гера, О. В. Навчальний практикум з обчислювальної техніки в геодезії : лаб. практикум / О. В. Гера, А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 24 с.

Лабораторний практикум містить основні дані та принципи роботи з пакетом програм Microsoft Office (а саме MS Word, MS Excel). Лабораторний практикум призначений для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 - “Геодезія, картографія та землеустрій” очної і заочної форм навчання.

Лабораторний практикум з курсу "Картографія" для студентів спеціальності 7.070902 "Інженерна геодезія"


Лабораторний практикум з курсу "Картографія" для студентів спеціальності 7.070902 "Інженерна геодезія" / Пилип'юк Р.Г., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 1997. - 50 с.

Лабораторний практикум з курсу "Картографія" для студентів спеціальності 7.070902 "Інженерна геодезія".

Виробнича практика


Виробнича практика : метод. вказівки / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець, М. П. Лісевич, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 11 с.

Методичні вказівки містять мету, завдання і зміст практики, організаційні питання керівництва практикою, рекомендації з виконання індивідуальних завдань, питання охорони праці, вимоги до звіту.

Математична обробка геодезичних вимірів


Скриль, В. А. Математична обробка геодезичних вимірів : лаб. практикум / В. А. Скриль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 31 с.

У лабораторному практикумі наведено огляд методів обробки результатів вимірювань в геодезичних мережах, методів оцінки точності виміряних величин і їх функцій, методів попереднього розрахунку точності при проектуванні геодезичних робіт, для того щоб виконувати обробку рядів вимірів і оцінювати точність результатів, урівнювати планові та висотні геодезичні мережі і оцінювати їх якість, використовувати ЕОМ при обробці вимірів.

Кадастр


Дутчин, М. М. Кадастр : навч. посіб. / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 508 с.

Навчальний посібник містить загальні відомості про кадастр, облік природних ресурсів, систему державного земельного кадастру, земельні ресурси України, автоматизацію державного земельного кадастру, районування території земельного фонду, бонітування грунтів, реєстрацію земельних ділянок, загальні відомості про зонування земель, кадастрові знімання, містобудівний кадастр населених пунктів, нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, сільськогосподарського та іншого призначення, експертну грошову оцінку земельних ділянок та оцінку нерухомості.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved