Ви є тут

Геодезія

Інженерна геодезія


Бурак, К. О. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч.3 / К. О. Бурак, В. П. Михайлишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 87 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Інженерна геодезія” для спеціальності “Геодезія”. Містить основні теоретичні відомості, вказівки щодо порядку виконання робіт і складання звітної документації.

Геодезичне приладознавство


Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство : конспект лекцій. Ч. 1 / Є. Ю. Ільків, К. Д. Підлуська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 55 с.

Конспект лекцій містить основні відомості про дисципліну «Геодезичне приладознавство» та частини геодезичних приладів. Розроблений відповідно до робочої програми навчального плану підготовки фахівців.

Геодезичні роботи при воднотранспортних вишукуваннях і проектуванні водосховищ


Бурак, К. О. Геодезичні роботи при воднотранспортних вишукуваннях і проектуванні водосховищ : курсове проектування / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 119 с.

Курсове проектування складено відповідно до програми курсу “Основи інженерної геодезії” спеціальності “Геодезія”. Містить відомості для самостійного виконання курсової роботи “Геодезичні роботи при воднотранспортних вишукуваннях і проектуванні водосховищ”.

Геодезичне приладознавство


Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство : метод. вказівки / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 16 с.

Методичні вказівки з дидактичного забезпечення самостійної та індивідуальної роботи складені згідно з робочою програмою курсу “Геодезичне приладознавство”, який читається студентам напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». Вказівки містять елементи самостійної роботи, їх зміст та обсяги, а також інформаційне забезпечення.

ГІС в кадастрових системах


Матіщук, А. В. ГІС в кадастрових системах : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 72 с.

У збірнику приведені рекомендації і вимоги щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “ГІС в кадастрових системах”. Лабораторний практикум містить основні дані про сучасні програмні засоби геоінформаційних ситем (ГІС) для автоматизованого ведення державного земельного кадастру.

Вища геодезія


Пилип'юк, Р. Г. Вища геодезія : лабораторний практикум / Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 36 с.

Лабораторний практикум містить структуру, зміст і практичні завдання з дисципліни «Вища геодезія», що буде сприяти поглибленому вивченню студентами окремих розділів дисципліни, закріпленню і систематизації набутих знань і умінь, а також дасть змогу перевірити якість їх засвоєння.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved