Ви є тут

Геодезія

Геодезія


Лісевич, М. П. Геодезія : метод. вказівки. Ч. 2 / М. П. Лісевич, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 19 с.

Методичні вказівки для студентів напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій". Розроблені згідно з робочим планом бакалавра вище вказаної спеціальності і робочою програмою дисципліни "Геодезія, ч.2" яка вивчається в 3, 4 семестрах.

Геодезія


Лісевич, М. П. Геодезія : курсове проектування. Ч. 2 / М. П. Лісевич, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 18 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.080101 “Геодезія картографія та землеустрій”. Складені згідно з робочою програмою курсу “Геодезія" ч. 2, який читається в 3, 4 семестрах.

Геодезія


Лісевич, М. П. Геодезія : лабораторний практикум. Ч. 2 / М. П. Лісевич, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 56 с.

Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки "Геодезія, картографія та землеустрій". Складений згідно з робочою програмою курсу ,,Геодезія’’, ч.2, який читається в 3, 4 семестрах.

Топографічна практика


Топографічна практика : програма та методичні вказівки / К. О. Бурак, Г. Г. Мельниченко, Т. Ю. Грицюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 20 с.

Методичні вказівки складені за програмою курсу «Геодезія» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», затвердженого кафедрою інженерної геодезії. Методичні вказівки будуть сприяти студентам у засвоєнні дисципліни «Геодезія», нададуть можливість набути практичних навичок при виконанні польових і камеральних геодезичних робіт.

Вирівнювання геодезичних мереж


Скриль, В. А. Вирівнювання геодезичних мереж : курсове проектування / В. А. Скриль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 18 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Математична обробка геодезичних вимірів”. Містять відомості для організації роботи над курсовим проектом “Вирівнювання геодезичних мереж”.

Інженерна геодезія


Бурак, К. О. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч.3 / К. О. Бурак, В. П. Михайлишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 87 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Інженерна геодезія” для спеціальності “Геодезія”. Містить основні теоретичні відомості, вказівки щодо порядку виконання робіт і складання звітної документації.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved