Ви є тут

Геофізична розвідка

Автоматизовані системи інтерпретації


Федак, І. О. Автоматизовані системи інтерпретації : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 123 c.

Конспект лекцій присвячений питанням способів, методик та технологій формалізації алгоритмів інтерпретації результатів геофізичних досліджень свердловин з метою адаптації до втілення у комп'ютерні програми та їх роботи в автоматизованих системах інтерпретації.

Обробка і інтерпретація даних ГДС на ПЕОМ


Коваль, Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС на ПЕОМ : лабораторний практикум. Ч. 1 / Я. М. Коваль, І. О. Федак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять у V семестрі з дисципліни "Обробка і інтерпретація даних ГДС на ПЕОМ". Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" спеціалізації - "Геофізика". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Алгоритмічна інтерпретація


Федорів, В. В. Алгоритмічна інтерпретація : конспект лекцій / В. В. Федорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 170 с.

У конспекті лекцій викладено методики інтерпретацій даних геофізичних методів дослідження свердловин при пошуках, розвідці та розробці родовищ корисних копалин, які вивчаються студентами при проведенні лекційних занять з дисципліни "Алгоритмічна інтерпретація".

Сучасні технології геофізичних досліджень свердловин


Федак, І. О. Сучасні технології геофізичних досліджень свердловин : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 103 с.

У конспекті лекцій описано технології геофізичних досліджень та робіт у відкритих та обсаджених свердловинах. Наведено вимоги до проведення геофізичних досліджень і робіт у свердловинах, послідовність технологічних операцій та форму представлення результатів каротажів.

Магістерська робота


Гаранін, О. А. Магістерська робота : методичні вказівки / О. А. Гаранін, С. Д. Федоришин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 39 с.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 103 - "Науки про Землю" спеціалізації "Геофізика"і складені з метою надання допомоги студентам при збиранні та підготовці необхідних матеріалів для написання магістерської роботи. У вказівках представлені вимоги щодо написання та оформлення вказаної роботи і графічних матеріалів. Також наведено перелік типових тем та структура магістерської роботи. Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Геофізичні дослідження свердловин


Федак, І. О. Геофізичні дослідження свердловин = Geophysical exploration : конспект лекцій=lecture noute / І. О. Федак, І. О. Пятковська, Я. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 72 с.

У конспекті лекцій наведено класифікацію та розглянуто фізичні основи геофізичних методів дослідження розрізів нафтогазових свердловин. Описано геологічні та технічні задачі, які вирішуються під час проведення геофізичних досліджень.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved