Ви є тут

Геофізична розвідка

Алгоритмічна інтерпретація


Федорів, В. В. Алгоритмічна інтерпретація : конспект лекцій / В. В. Федорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 170 с.

У конспекті лекцій викладено методики інтерпретацій даних геофізичних методів дослідження свердловин при пошуках, розвідці та розробці родовищ корисних копалин, які вивчаються студентами при проведенні лекційних занять з дисципліни "Алгоритмічна інтерпретація".

Сучасні технології геофізичних досліджень свердловин


Федак, І. О. Сучасні технології геофізичних досліджень свердловин : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 103 с.

У конспекті лекцій описано технології геофізичних досліджень та робіт у відкритих та обсаджених свердловинах. Наведено вимоги до проведення геофізичних досліджень і робіт у свердловинах, послідовність технологічних операцій та форму представлення результатів каротажів.

Магістерська робота


Гаранін, О. А. Магістерська робота : методичні вказівки / О. А. Гаранін, С. Д. Федоришин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 39 с.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 103 - "Науки про Землю" спеціалізації "Геофізика"і складені з метою надання допомоги студентам при збиранні та підготовці необхідних матеріалів для написання магістерської роботи. У вказівках представлені вимоги щодо написання та оформлення вказаної роботи і графічних матеріалів. Також наведено перелік типових тем та структура магістерської роботи. Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Геофізичні дослідження свердловин


Федак, І. О. Геофізичні дослідження свердловин = Geophysical exploration : конспект лекцій=lecture noute / І. О. Федак, І. О. Пятковська, Я. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 72 с.

У конспекті лекцій наведено класифікацію та розглянуто фізичні основи геофізичних методів дослідження розрізів нафтогазових свердловин. Описано геологічні та технічні задачі, які вирішуються під час проведення геофізичних досліджень.

Теоретичні основи обробки геофізичної інформації


Петровський, О. П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник. Ч. 2 / О. П. Петровський, Ю. Ф. Ткаченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 352 с.

Наведено загальні принципи та методи класифікації і розпізнавання, відомості з алгебри логіки та логічні методи розпізнавання, загальні відомості про нейронні мережі та принципи їх навчання. Описано випадкові функції та способи їх аналізу. Розглянуто основи виявлення слабких геофізичних сигналів. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю „Геофізика” (освітньо-кваліфікаційні рівні 7.07070903 – спеціаліст, 8.07070903 - магістр).

Магніторозвідка


Максимчук, В. Ю. Магніторозвідка : практикум / В. Ю. Максимчук, Б. Б. Габльовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 34 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Магніторозвідка». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.
Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.040103 “Геологія”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved