Ви є тут

Геофізична розвідка

Теоретичні основи обробки геофізичної інформації


Петровський, О. П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник. Ч. 2 / О. П. Петровський, Ю. Ф. Ткаченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 352 с.

Наведено загальні принципи та методи класифікації і розпізнавання, відомості з алгебри логіки та логічні методи розпізнавання, загальні відомості про нейронні мережі та принципи їх навчання. Описано випадкові функції та способи їх аналізу. Розглянуто основи виявлення слабких геофізичних сигналів. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю „Геофізика” (освітньо-кваліфікаційні рівні 7.07070903 – спеціаліст, 8.07070903 - магістр).

Магніторозвідка


Максимчук, В. Ю. Магніторозвідка : практикум / В. Ю. Максимчук, Б. Б. Габльовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 34 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Магніторозвідка». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.
Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.040103 “Геологія”.

Геофізична апаратура


Старостін, В. А. Геофізична апаратура : метод. вказівки / В. А. Старостін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 20 с.

Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою дисципліни “Геофізична апаратура” для студентів напряму підготовки 6.040103 – "Геологія". У методичних вказівках наведено стислий зміст тем дисципліни, рекомендовані джерела одержання інформації, вказані методичні поради до вивчення всіх розділів дисципліни, наводяться ключові запитання для самоконтролю. Методичні вказівки призначені для самостійної роботи під час вивчення дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Методика і технологія проведення ГДС та інтерпретація результатів


Федорів, В. В. Методика і технологія проведення ГДС та інтерпретація результатів : конспект лекцій. Ч. 3 / В. В. Федорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 129 с. -

У конспекті лекцій викладено методики обробки даних геофізичних методів дослідження свердловин при пошуках, розвідці та розробці родовищ корисних копалин, які вивчаються студентами при проведенні лекційних занять з дисципліни “Методика і технологія підготовки, проведення та інтерпретація результатів ГДС ”. Конспект лекцій призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040103 – “Геологія”.

Ядерна геофізика та радіометрична розвідка


Штогрин, М. В. Ядерна геофізика та радіометрична розвідка : лаб. практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 83 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Ядерна геофізика та радіометрична розвідка“, містить методику, техніку проведення лабораторних досліджень, виявлення та кількісну оцінку вмісту радіонуклідів різними приладами. Призначений для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, напряму підготовки 6.040103 “Геологія”.

Новітні методи обробки сейсмічної інформації


Ганженко, Н. С. Новітні методи обробки сейсмічної інформації : метод. вказівки / Н. С. Ганженко, О. П. Петровський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 26 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисциплін “Новітні методи обробки сейсмічної інформації. Призначено для студентів стаціонарної та заочної форм навчання, які навчаються за спеціальністю 8.04010303 – “Геофізика”

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved