Ви є тут

Географія

Основи топографії


Федоришин, Н. Г. Основи топографії : лабораторний практикум / Н. Г. Федоришин, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 18 с.

Для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

Географія та екологія України


Приходько, М. М. Географія та екологія України : методичні рекомендації / М. М. Приходько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 19 с.

Методичні рекомендації розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної та дистанційної форм навчання напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Географія та екологія України


Приходько, М. М. Географія та екологія України : конспект лекцій / М. М. Приходько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 38 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи до вивчення курсу з дисципліни «Географія та екологія України». Охоплює розділи, що характеризують структуру компонентів навколишнього середовища на території України та їх екологічний стан.

Географія та екологія України


Стельмахович, Г. Д. Географія та екологія України : Практикум / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 33 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення і виконання практичних робіт з дисципліни «Географія та екології України».

Рекреаційна географія. Курсова робота


Побігун, О. В. Рекреаційна географія. Курсова робота : метод. вказівки / О. В. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 19 с.

Методичні вказівки до написання курсової роботи розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю туризм. Містять рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Рекреаційна географія" і можуть бути використані студентами денної і заочної форм дистанційного навчання.

IFNTUNG 2014. All rights reserved