Ви є тут

Геологія

Історична геологія та палеонтологія


Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія : лабораторний практикум / Г. О. Жученко. - 3-є вид. зі змінами і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 58 с.

Лабораторний практикум містить інформацію про порядок проведення лабораторних робіт з дисципліни, рекомендовані джерела одержання інформації, контрольні питання для самоперевірки. Призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної, заочної і дистанційної форм навчання.

Історична геологія та палеонтологія


Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія : конспект лекцій / Г. О. Жученко. - 3-є вид. зі змінами і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 135 с.

У конспекті висвітлені основні поняття і методи палеонтології; даються: класифікація, номенклатура і систематика органічного світу; основи палеозоології і палеоботаніки. Висвітлюються питання, пов'язані з основними поняттями історичної геології, методами відновлення палеогеографічної обстановки і визначення віку гірських порід та вивчення рухів земної кори. Відповідно до геологічних періодів та вивчення рухів земної кори описано історію розвитку Землі. Призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної, заочної та дистанційної форм навчання.

Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини


Куровець, С. С. Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини : конспект лекцій / С. С. Куровець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 150 с.

Конспект лекцій містить лекційний матеріал дисципліни Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців спеціальності 103 Науки про Землю спеціалізації "Геологія нафти і газу". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Геологія і геодезія. Модуль 3. Основи нафтогазової геології


Куровець, С. С. Геологія і геодезія. Модуль 3. Основи нафтогазової геології : лабораторний практикум / С. С. Куровець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 50 с.

Лабораторний практикум містить матеріал для проведення практичних робіт з дисципліни "Геологія і геодезія" модуль 3 "Основи нафтогазової геології". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Геологія і геодезія. Модуль 3. Основи нафтогазової геології


Куровець, С. С. Геологія і геодезія. Модуль 3. Основи нафтогазової геології : конспект лекцій / С. С. Куровець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 50 с.

Конспект лекцій містить лекційний матеріал дисципліни "Геологія і геодезія" модуль 3 "Основи нафтогазової геології". Розроблений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Geology and geodesy


Kukhtar, D. V. Geology and geodesy = Геологія і геодезія. Модуль I : practical works=практикум / D. V. Kukhtar, M. I. Fenoshyn. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017. - 21 p. -

Цей практикум розроблений для студентів-іноземців спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології". Практикум допоможе студентам здобути нові знання та засвоїти методику роботу з топографічними картами. Практикум складається з трьох практичних робіт, кожна з яких містить в собі теоретичний матеріал і ряд задач для закріплення отриманих знань.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved