Ви є тут

Геологія

Geology and geodesy. Module II


Goptariova, N. V. Geology and geodesy. Module II : practical works / N. V. Goptariova, V. S. Bodnarchuk, L. V. Pinchuk. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 28 p.

This practical works are addressed to students in the field of education 6.050304 - „Oil and gas engineering”. This practical works are prepared for students who wish to understand the main geological basic terms. It is designed to give the student the basic concepts and skills of surveying. The manual includes four practical works. Each work comprises of learning main chapters of general geology which should help to understand some main directions of general geology.

Основи загальної геології


Пінчук, Л. В. Основи загальної геології : лабораторний практикум / Л. В. Пінчук, Н. В. Броніцька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 56 с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочою програмою дисципліни «Основи загальної геології» для студентів напряму підготовки 6.050301 – «Гірництво». У лабораторному практикумі на сучасній науково-технічній і промисловій основі дається послідовність і короткий зміст лабораторних робіт, обґрунтовується методика виконання, приводяться основні теоретичні положення, розроблено запитання для самоконтролю, рекомендовані літературні джерела навчальної інформації. Розроблено для успішного засвоєння та самостійної підготовки студентів очної та заочної форм навчання з дисципліни «Основи загальної геології».

Регіональна геологія


Гоптарьова, Н. В. Регіональна геологія : конспект лекцій / Н. В. Гоптарьова. - 2-е вид. з доп. та перероб. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 184 с. -

Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Регіональна геологія”. Конспект лекцій містить теоретичні положення щодо проведення лекційних занять. Наведено запитання для самоперевірки. Призначений для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, які вчаться за профілем “Геологія нафти і газу” та "Геофізика".

Geology and geodesy. Module I


Kukhtar, D. V. Geology and geodesy. Module I = Геологія і геодезія. Модуль I : lecture notes / D. V. Kukhtar. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2015. - 51 p.

This lecture notes is addressed to students in the direction of preparation 6.050304 - „Oil and gas engineering”. This lecture note is prepared for students who need to understand measurement of distances, angles and other similar activities. It is designed to give the student the basic concepts and skills of surveying.

Економічна геологія


Михайлів, І. Р. Економічна геологія : лаб. практикум / І. Р. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 96 с.

Лабораторний практикум містить теоретичні положення, методичні поради до виконання лабораторних робіт, наведено рекомендації щодо їх оформлення та наводяться ключові запитання та завдання для самоконтролю.

Математична статистика та обробка геологічної інформації


Омельченко, В. Г. Математична статистика та обробка геологічної інформації : конспект лекцій / В. Г. Омельченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 120 с.

Конспект лекцій складений для студентів ВНЗ геологічних спеціальностей, які вивчають дисципліну "Математична статистика та обробка геологічної інформації". У конспекті розглянуті основні питання застосування статистичних методів при обробці геологічної інформації.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved