Ви є тут

Інтелектуальні системи

Інтелектуальні системи та технології


Зікратий, С. В. Інтелектуальні системи та технології : лабораторний практикум / С. В. Зікратий, Х. В. Паньків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 89 с.

Лабораторний практикум містить короткі теоретичні відомості та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Інтелектуальні системи та технології”. Розроблений відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології».

Інтелектуальні системи та технології


Зікратий, С. В. Інтелектуальні системи та технології : конспект лекцій / С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 122 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні відомості з дисципліни “Інтелектуальні системи та технології”. Розроблений відповіднодо робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології».

Інтелектуальні системи та технології


Зікратий, С. В. Інтелектуальні системи та технології : курсове проектування / С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 50 с.

Методичка містить короткі теоретичні відомості та завдання до курсової роботи з дисципліни “Інтелектуальні системи та технології”. Розроблена відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології».

Інтелектуальні системи керування технологічними процесами


Семенцов, Г. Н. Інтелектуальні системи керування технологічними процесами : лабораторний практикум / Г. Н. Семенцов, Л. І. Фешанич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 59 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Інтелектуальні системи керування технологічними процесами”. Практикум призначений для ознайомлення студентів з новітніми інтелектуальними системами та набуття навиків роботи в середовищі MatLab, а також для самостійної роботи студентів денної форми навчання з метою закріплення знань з дисципліни.

Автоматизоване проектування систем і засобів управління


Николайчук, М. Я. Автоматизоване проектування систем і засобів управління : самостійна робота / М. Я. Николайчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

У методичних вказівки наведено зміст дисципліни, рекомендовані джерела одержання інформації, дані методичні поради до вивчення всіх розділів дисципліни, наводяться ключові запитання та завдання для самоконтролю, а також завдання на контрольну роботу Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою дисципліни “Прикладна геохімія нафти і газу” для студентів спеціальності “Геологія нафти і газу” освітньокваліфікаційних рівнів 7.070704 Спеціаліст, 8.070704 Магістр. Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної і заочної форм навчання.

Системи штучного інтелекту


Зікратий, С. В. Системи штучного інтелекту : курсове проектування / С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 49 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Системи штучного інтелекту». Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямком «Системна інженерія». Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved