Ви є тут

Інтелектуальні системи

Проектування інформаційних систем


Николайчук, М. Я. Проектування інформаційних систем : навчальний посібник / М. Я. Николайчук, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 307 с.

Навчальний посібник містить основний матеріал, необхідний для організації, проведення і оформлення лабораторних робіт з дисципліни «Проектування інформаційних систем». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Проектування інформаційних систем


Николайчук, М. Я. Проектування інформаційних систем : курсове проектування / М. Я. Николайчук, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Курсове проектування містить основний матеріал, необхідний для організації та оформлення курсових проектів з дисципліни «Проектування інформаційних систем». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 126 – «Інформаційні системи та технології».

Інтелектуальні системи та технології


Зікратий, С. В. Інтелектуальні системи та технології : лабораторний практикум / С. В. Зікратий, Х. В. Паньків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 89 с.

Лабораторний практикум містить короткі теоретичні відомості та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Інтелектуальні системи та технології”. Розроблений відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології».

Інтелектуальні системи та технології


Зікратий, С. В. Інтелектуальні системи та технології : конспект лекцій / С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 122 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні відомості з дисципліни “Інтелектуальні системи та технології”. Розроблений відповіднодо робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології».

Інтелектуальні системи та технології


Зікратий, С. В. Інтелектуальні системи та технології : курсове проектування / С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 50 с.

Методичка містить короткі теоретичні відомості та завдання до курсової роботи з дисципліни “Інтелектуальні системи та технології”. Розроблена відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології».

Інтелектуальні системи керування технологічними процесами


Семенцов, Г. Н. Інтелектуальні системи керування технологічними процесами : лабораторний практикум / Г. Н. Семенцов, Л. І. Фешанич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 59 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Інтелектуальні системи керування технологічними процесами”. Практикум призначений для ознайомлення студентів з новітніми інтелектуальними системами та набуття навиків роботи в середовищі MatLab, а також для самостійної роботи студентів денної форми навчання з метою закріплення знань з дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved