Ви є тут

Комп'ютерна техніка

Основи робототехніки : лаб. практикум


Основи робототехніки : лаб. практикум / Л. М. Заміховський, А. О. Ольховський, А. Б. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 46 с.

Проектування систем діагностування : лабораторний практикум


Проектування систем діагностування : лабораторний практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, А. Б. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 136 с.

Комп'ютерні системи передачі даних


Шавранський, М. В. Комп'ютерні системи передачі даних : метод. вказівки до виконання практичних занять / М. В. Шавранський, Є. П. Майкович, Г. Г. Зварич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 35 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Комп'ютерні системи передачі даних". Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05020201 - "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих


Касіянчук, Д. В. Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих : методичні вказівки / Д. В. Касіянчук, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 с.

Методичні вказівки призначені для організації лабораторних робіт студентів з дисципліни "Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих". Призначений для підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 103 - "Науки про Землю".

Цифрова техніка та мікропроцесори


Євчук, О. В. Цифрова техніка та мікропроцесори : лабораторний практикум / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 60 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Цифрова техніка та мікропроцесори". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Цифрова техніка та мікропроцесори". Призначений для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 172 - "Телекомунікації та радіотехніка".

Технологія паралельних обчислень


Ширмовська, Н. Г. Технологія паралельних обчислень : лабораторний практикум / Н. Г. Ширмовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 62 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Технологія паралельних обчислень" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить 5 лабораторних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, вказано порядок виконання роботи та подано методичні рекомендації щодо виконання роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved