Ви є тут

Культура. Культорологія

Культурологія


Олексишин, О. О. Культурологія : метод. вказівки / О. О. Олексишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 55 с.

Методичні вказівки до практичних занять з нормативного курсу «Культурологія» складено відповідно до робочої програми з дисципліни «Культурологія» для студентів напрямів підготовки 6.050304 - «Нафтогазова справа» і 6.040103 – «Геологія». Матеріал допоможе студентам у вивченні теоретичних та історичних аспектів розвитку культури.

Культурологія


Шастко, І. М. Культурологія : метод. вказівки / І. М. Шастко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 41 с.

Методичні вказівки до навчального курсу “Культурологія” розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Культурологія” для студентів напряму підготовки 6.050304 – “Нафтогазова справа”. Мета даних вказівок – допомогти студентам у процесі засвоєння нового матеріалу, використанні рекомендованої літератури, підготовці до практичних занять.

Культурологія


Мандрик, Я. І. Культурологія : метод. вказівки / Я. І. Мандрик, Н. А. Петруня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 198 с.

Методичні вказівки містять методичні поради для вивчення дисципліни “Культурологія” студентам всіх спеціальностей.

Культурологія


Мандрик, Я. І. Культурологія : методичні вказівки / Я. І. Мандрик, Н. А. Петруня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 61 с.

Методичні вказівки містять методичні поради для вивчення дисципліни “Культурологія” студентам всіх спеціальностей заочної форми навчання. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців усіх спеціальностей.

IFNTUNG 2014. All rights reserved