Ви є тут

Культура. Культорологія

Культурологія


Кудлач, В. І. Культурологія : навчально-методичний комплекс / В. І. Кудлач. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 285 с. -

Метою курсу «Культурологія» є ознайомлення студентів із сутністю, закономірностями існування та розвитку культури крізь призму діяльності людини, суспільства, народів; із категоріальним апаратом, методами, класичними і сучасними концепціями культури; висвітлення найважливіших здобутків світової та вітчизняної культури, взаємозв’язок між ними, співвідношення загальнолюдського і конкретного в сучасному полікультурному суспільстві; формування цілісного.

Культурологія


Олексишин, О. О. Культурологія : метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни / О. О. Олексишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 72 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчального курсу "Культурологія" для студентів напряму підготовки 184 - "Гірництво". Матеріал допоможе студентам у самостійному вивченні теоретичних та історичних аспектів розвитку культури.

Культурологія


Кудлач, В. І. Культурологія : метод. вказівки / В. І. Кудлач. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 72 с.

Методичні вказівки до навчального курсу «Культурологія» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Культурологія» для студентів другого курсу напряму підготовки 6.050304 – «Нафтогазова справа». Методичний виклад теоретично-практичного матеріалу допоможе студентам осмислити сучасні проблеми культурного і духовного життя суспільства.

Культурологія


Кудлач, В. І. Культурологія : конспект лекцій / В. І. Кудлач. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 144 с.

Конспект лекцій нормативного курсу «Культурологія» складено до робочої програми з курсу «Культурологія» для студентів другого курсу напряму підготовки 6.050304 – «Нафтогазова справа». Виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити сучасні проблеми культурного і духовного життя суспільства.

Культурологія


Олексишин, О. О. Культурологія : метод. вказівки / О. О. Олексишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 55 с.

Методичні вказівки до практичних занять з нормативного курсу «Культурологія» складено відповідно до робочої програми з дисципліни «Культурологія» для студентів напрямів підготовки 6.050304 - «Нафтогазова справа» і 6.040103 – «Геологія». Матеріал допоможе студентам у вивченні теоретичних та історичних аспектів розвитку культури.

Культурологія


Шастко, І. М. Культурологія : метод. вказівки / І. М. Шастко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 41 с.

Методичні вказівки до навчального курсу “Культурологія” розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Культурологія” для студентів напряму підготовки 6.050304 – “Нафтогазова справа”. Мета даних вказівок – допомогти студентам у процесі засвоєння нового матеріалу, використанні рекомендованої літератури, підготовці до практичних занять.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved