Ви є тут

Математика

Збірник задач студентських математичних олімпіад


Гургула, С. І. Збірник задач студентських математичних олімпіад : зб. задач / С. І. Гургула, Я. І. Савчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 357 с.

Книгу адресовано студентам, які готуються до участі в математичних олімпіадах. Її можна використовувати в роботі студентських гуртків, вона буде корисною всім, хто цікавиться математикою і любить нестандартні задачі.

Математика


Шегда, Л. М. Математика : методичні вказівки для виконання контрольних робіт / Л. М. Шегда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 72 с. -

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Математика”. Складаються з 8 комплектів варіантів контрольних робіт за розділами: Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальне числення функцій декількох змінних. Диференціальні рівняння. До кожного комплекту варіантів додано короткий коментар, що містить рекомендації щодо розв’язання задач контрольної роботи, приклади розв’язування запропонованих задач та відповіді до кожного з варіантів. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом: 6.040103 “Геологія”.

Оптимізаційні методи та моделі


Чарковський, В. М. Оптимізаційні методи та моделі : лаб. практикум / В. М. Чарковський, Р. Р. Зелінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 37 с.

Практикум містить перелік лабораторних робіт, які рекомендовано студентам для глибшого розуміння лекційного матеріалу і наближення набутих теоретичних знань до практичних. Висвітлено питання щодо оформлення та виконання лабораторних робіт, наведено індивідуальні варіанти, вихідні дані, а також додатки, які містять графічну інтерпретацію їх виконання.

Теорія ймовірностей


Гураль, І. М. Теорія ймовірностей : навч. посіб. / І. М. Гураль, Л. А. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 118 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми дисципліни “Спеціальні розділи математики”. Він містить детальний виклад основних понять теорії ймовірностей. Подача відповідного теоретичного матеріалу ілюструється численними прикладами, зразками їх розв’язування.

Спецглави математики


Винничук, А. Г. Спецглави математики : практикум / А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2015. - 28 с.

Практикум з дисципліни "Спецглави математики" розроблений згідно з вимогами до оформлення інструктивно-методичної літератури та відповідно до робочої програми. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка".

Спецглави математики


Винничук, А. Г. Спецглави математики : конспект лекцій / А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2015. - 48 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Спецглави математики" розроблений згідно з вимогами до оформлення інструктивно-методичної літератури та відповідно до робочої програми. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved