Ви є тут

Менеджмент

Фінансовий менеджмент


Фінансовий менеджмент : конспект лекцій / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 65 с.

Реінжиніринг


Реінжиніринг : метод. вказівки для виконання практ. зан. / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 33 с.

Стратегічне управління


Стратегічне управління : метод. вказівки для виконання курс. роботи / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 19 с.

Бізнес-аналітика та моделювання


Бізнес-аналітика та моделювання : метод. вказівки для самост. роботи / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 27 с.

Вступ до фаху


Вступ до фаху : конспект лекцій / У. Я. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 35 с.

Системний аналіз інформаційних процесів


Системний аналіз інформаційних процесів : конспект лекцій / С. М. Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 134 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved