Ви є тут

Менеджмент

Стратегічне управління бізнесом


Андрійчук, І. В. Стратегічне управління бізнесом : методичні вказівки для вивч. дисц. / І. В. Андрійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 46 c.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Стратегічне управління бізнесом". Містять мету та завдання дисципліни, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації щодо вивчення розділів дисципліни, питання для контролю та обговорення.

Ділове адміністрування: управління якістю


Станьковська, І. М. Ділове адміністрування: управління якістю : конспект лекцій / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 86 с.

Конспект лекцій містить основні вимоги щодо вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни "Ділове адміністрування: управління якістю", базові навчальні елементи роботи, які дозволяють отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері управління якістю, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття зважених управлінських рішень.

Концепції управління


Кузьмин, В. М. Концепції управління : конспект лекцій / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 211 с.

Конспект лекцій містить концептуальні основи менеджменту організацій з виокремленням окремих питань процесного, системного та ситуаційного підходу в управлінні організаціями. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю "Економіка", а також рекомендується студентам, аспірантам, спеціалістам і менеджерам для яких актуальні питання управління організаціями.

Ситуаційний менеджмент


Полянська, А. С. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 151 с.

Навчальний посібник містить основні теоретичні та прикладні засади практичного застосування отриманих у результаті навчання навичок розв'язування прикладних завдань із дисципліни "Ситуаційний менеджмент". Подано базові навчальні елементи, а також практичні завдання, що дозволяють отримати необхідні знання, здобути відповідні компетенції та досягнути програмні результати навчання у сфері управління підприємством на базі використання ситуаційного підходу, необхідні майбутнім фахівцям у сфері управління для прийняття ефективних управлінських рішень.

Фінансовий менеджмент


Степанюк, Г. С. Фінансовий менеджмент : практикум / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик, М. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 84 с.

Практикум містить розрахункові роботи, короткий теоретичний матеріал для їх виконання, самостійні, індивідуальні завдання та контрольні запитання до кожної з тем відповідно до робочої програми з дисципліни "Фінансовий менеджмент". Призначений для підготовки магістрів всіх форм навчання спеціальностей 073 "Менеджмент", 071 "Облік і оподаткування".

Операційний менеджмент


Кушлик, О. Ю. Операційний менеджмент : практикум / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк, М. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 72 с.

Практикум містить необхідний навчальний матеріал з дисципліни "Операційний менеджмент" та основні питання для самостійного вивчення. Запропоновано ситуаційні вправи, задачі та методичні вказівки до їх розв'язання. Для перевірки набутих студентами знань подано тестові завдання за кожною темою. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved