Ви є тут

Менеджмент

Управління персоналом


Зелінська, Г. О. Управління персоналом : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. усіх форм навчання спец. "Економіка / Г. О. Зелінська, Т. В. Семенютіна, Т. В. Яськевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 82 с.

Методичні вказівки охоплюють теми з курсу "Управління персоналом", розроблені відповідно до робочої програми однойменної навчальної дисципліни, включають програму курсу, завдання для написання контрольної роботи та перелік питань для самоконтролю. Запропоновані методичні вказівки призначені для студентів усіх форм навчання спеціальності "Економіка" .

Адміністративний менеджмент


Пахомов, В. М. Адміністративний менеджмент : конспект лекцій / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 253 с.

Конспект лекцій містять теоретичні відомості та практичні навички з курсу "Адміністративний менеджмент", питання і завдання для самоконтролю, примірні тести до тем, словник основних понять і термінів, перелік використаних та рекомендованих джерел.

Магістерська робота


Цих, В. С. Магістерська робота : методичні вказівки / В. С. Цих, В. Д. Миндюк, П. М. Райтер. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних планів підготовки за спеціальністю 141 - "Енергетичний менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр і призначені для виконання магістерської роботи студентів всіх форм навчання.

Менеджмент і адміністрування (модуль "Адміністративний менеджмент")


Вербовська, Л. С. Менеджмент і адміністрування (модуль "Адміністративний менеджмент") : методичні вказівки для сам. та індивід. роботи / Л. С. Вербовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 26 с.

Методичні вказівки з дисципліни призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з Менеджменту і адміністрування "Адміністративний менеджмент". Складено відповідно до робочої програми дисципліни Менеджменту і адміністрування "Адміністративний менеджмент". Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю: "Менеджмент організацій і адміністрування". В методичних вказівках представлені зміст тем практичних занять та перелік питань на іспит.

Менеджмент і адміністрування (модуль "Адміністративний менеджмент")


Вербовська, Л. С. Менеджмент і адміністрування (модуль "Адміністративний менеджмент") : практикум / Л. С. Вербовська, М. В. Берлоус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 28 с.

Практикум з дисципліни призначений для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з Менеджменту і адміністрування "Адміністративний менеджмент" для студентів вищих навчальних закладів, слухачів навчальних програм освітнього рівня "бакалавр".

Міжнародний менеджмент


Вербовська, Л. С. Міжнародний менеджмент : методичні вказівки для сам. вивчення дисципліни / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 51 с.

Методичні вказівки з дисципліни призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з Міжнародного менеджменту. Складено відповідно до робочої програми дисципліни "Міжнародний менеджмент". Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності: "Менеджмент". Методичні вказівки можуть бути корисними науковцям та практикам, які цікавляться міжнародними питаннями.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved