Ви є тут

Неруйнівний контроль

Системи неруйнівного контролю


Лютак, З. П. Системи неруйнівного контролю : лабораторний практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 70 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу "Системи неруйнівного контролю" для студентів напрямку підготовки 6.051003 - Приладобудування. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів стаціонарної і заочної форми навчання.

Системи неруйнівного контролю


Лютак, З. П. Системи неруйнівного контролю : лабораторний практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 74 с.

Лабораторний практикум складено згідно з вимогами до лабораторних робіт магістрів за спеціальностю 8.05100305 - "Прилади та системи неруйнівного контролю" і призначені для надання допомоги магістрам при виконанні лабораторних робіт з дисципліни "Системи неруйнівного котролю". У лабораторному практикумі наведено перелік вимог щодо змісту і оформлення лабораторних робіт.

Системи неруйнівного контролю


Лютак, З. П. Системи неруйнівного контролю : методичні вказівки для курсового проектування / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 38 с.

Методичні вказівки складено згідно з вимогами до курсового проектування магістрів за спеціальністю 8.051003 - "Прилади та системи неруйнівного контролю" і призначені для надання допомоги магістрам при виконанні курсового проектування з дисципліни "Системи неруйнівного контролю". У методичних вказівках наведено перелік вимог щодо змісту і оформлення курсових проектів.

IFNTUNG 2014. All rights reserved