Ви є тут

Технологія обробки

Розрахунок контрольно-вимірювальних пристроїв


Карпик, Р. Т. Розрахунок контрольно-вимірювальних пристроїв : метод. вказівки / Р. Т. Карпик, Б. Д. Сторож. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 42 с.

У методичних вказівках викладено основи проектування та розрахунку контрольно-вимірювальних пристроїв на точність. Наведено методику визначення точності контрольно-вимірювальних пристроїв, розрахунку та аналізу їх похибок. Методичні вказівки призначені для підготовки бакалаврів та спеціалістів за напрямками 6.050502 «Інженерна механіка» та 7.05050201 «Технологія машинобудування» при виконанні курсового та дипломного проекту.

Обладнання автоматизованого виробництва


Обладнання автоматизованого виробництва : курс. проектування / В. Ф. Плісак, В. В. Кустов, В. Г. Панчук, Л. Я. Роп'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 69 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни «Обладнання автоматизованого виробництва». У методичних вказівках викладено питання розрахунку та конструювання коробок швидкостей і подач при розробці нових верстатів або модернізації існуючих моделей, а також питання проектування робототехнічних комплексів. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.05.0505 – Інженерна механіка.

Різальний інструмент


Борущак, Л. О. Різальний інструмент : лаб. практикум / Л. О. Борущак, В. О. Шишкін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 117 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Різальний інструмент». Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам вивчити призначення, будову, принцип роботи різальних інструментів, які використовуються в металообробці. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050502 - “Інженерна механіка” . Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Відновлення деталей автомобілів


Прунько, І. Б. Відновлення деталей автомобілів : практикум / І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 41 с.

Практикум складений відповідно до програми курсу «Відновлення деталей автомобілів» спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство». Практикум призначений для підготовки інженерів-механіків фаху «Автомобілі та автомобільне господарство». В практикумі наведено 7 лабораторних робіт, описані мета роботи, обладнання робочого місця, зміст роботи, теоретичні положення, порядок виконання роботи, обробка результатів та складання звіту.

Відновлення деталей автомобілів


Прунько, І. Б. Відновлення деталей автомобілів : лабор. практикум / І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 76 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу “Відновлення деталей автомобілів” спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство». Лабораторний практикум призначений для підготовки інженерів механіків фаху “Автомобілі та автомобільне господарство”. В практикумі наведено 7 лабораторних робіт, описані мета роботи, обладнання робочого місця, зміст роботи, теоретичні положення, порядок виконання роботи, обробка результатів та складання звіту.

Обладнання і транспорт механообробних цехів


Обладнання і транспорт механообробних цехів : лаборатор. практикум. Ч. 2 / В. В. Кустов, Л. Я. Роп'як, П. І. Войтенко [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 60 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Обладнання і транспорт механообробних цехів". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050502 "Інженерна механіка". Матеріали, наведені у даному практикумі, можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання для виконання лабораторних робіт. Наведено приклади настроювання верстатів, які можна використовувати виконучи курсові та дипломні проекти, магістерські роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved