Ви є тут

Теплові двигуни

Енергетичні установки


Негрич, В. В. Енергетичні установки : конспект лекцій / В. В. Негрич, Я. М. Демянчук, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 97 с.

Сучасна енергетика — це ключовий фактор економічної і соціально-політичної стабільності будь-якого суспільства.

Теплові двигуни


Дикун, Т. В. Теплові двигуни : лабор. практикум / Т. В. Дикун, С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 110 с.

Методичні вказівки складено згідно з робочим навчальним планом напряму підготовки Автомобільний транспорт. Приведені методичні вказівки містять програму та контрольні завдання з дисципліни „Теплові двигуни".

Теплові двигуни


Дикун, Т. В. Теплові двигуни : курсове проектування / Т. В. Дикун, С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 113 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” всіх форм навчання для виконання курсового проектування з теплових двигунів. Наведені мета, задачі, зміст і обсяг курсового проекту, порядок його виконання та захисту.

Теплові двигуни


Криштопа, С. І. Теплові двигуни : лабораторний практикум. Ч.2 / С. І. Криштопа, Т. В. Дикун, Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 74 с.

Лабораторний практикум призначений для допомоги студентам спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” при виконанні лабораторних робіт з курсу „Теплові двигуни” на двигуні НАМИ-1. Наведені загальні положення організації проведення лабораторних робіт, мета і задачі лабораторних робіт, зміст, порядок їх виконання і захисту, основні правила безпеки, контрольні питання і рекомендована література.

Лабораторний практикум з дисциплін "Теоретичні основи теплотехніки", "Термодинаміка, теплопередача і ТСУ", "Енергетичні установки"

Лабораторний практикум з дисциплін "Теоретичні основи теплотехніки", "Термодинаміка, теплопередача і ТСУ", "Енергетичні установки" / Ф. В. Козак, Л. І. Гаєва, В. В. Негрич [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 96 с.

Наведені загальні положення організації, проведення лабораторних робіт, основні правила безпеки виконання робіт в лабораторії, мета і задачі лабораторних робіт, схеми і опис лабораторних установок, порядок виконання, контрольні питання і рекомендована література.

Теплогенератори


Козак, Ф. В. Теплогенератори : метод. вказівки / Ф. В. Козак, Т. Й. Войцехівська, Я. М. Дем'янчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 27 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” при виконанні контрольних робіт. Наведені загальні положення організації проведення контрольних робіт, мета і завдання контрольних робіт, зміст, порядок їх виконання і захисту, контрольні питання і рекомендована література.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved