Ви є тут

Теплові двигуни

Теоретичні основи теплотехніки


Теоретичні основи теплотехніки : метод. вказівки для самостійної роботи / Ф. В. Козак, В. В. Негрич, Т. Й. Войцехівська, Я. М. Дем'янчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 44 с.

Приведені методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямком “Інженерна механіка” спеціальностей “Автомобілі та автомобільне господарство”, “Технологія машинобудування”, “Обладнання нафтових і газових промислів”.

Теплові двигуни


Дикун, Т. В. Теплові двигуни : лабор. практикум / Т. В. Дикун, С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 106 с.

Лабораторний практикум призначений для допомоги студентам спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” при виконанні лабораторних робіт. Наведені загальні положення організації проведення лабораторних робіт, мета і задачі лабораторних робіт, зміст, порядок їх виконання і захисту, основні правила безпеки, контрольні питання і рекомендована література.

Термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки


Козак, Л. Ю. Термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки : метод.вказ., програма та контрольні завдання для самост. вивчення / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 32 с.

Приведені методичні вказівки, програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання за "Видобування нафти і газу" і "Буріння".

Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки


Козак, Л. Ю. Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки : методичні вказівки / Л. Ю. Козак, Я. М. Дем'янчук, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 40 с.

Приведені методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів спеціальностей „Видобуток нафти і газу”, „Проектування і спорудження нафтогазопроводів”

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved