Ви є тут

Тертя в машинах

Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя


Бурда, М. Й. Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя : практикум / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 53 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя» студентами спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.05050403 – магістр.

Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя

Бурда, М. Й. Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя : конспект лекцій / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 106 с.

Конспект лекцій містить матеріал тем, які розглядаються при вивченні дисципліни “Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя” студентами спеціальності “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” освітньо-кваліфікаційного рівня 8.05050403 – магістр.

Вузли та деталі об'єктів ремонтного виробництва


Луцак, Л. Д. Вузли та деталі об'єктів ремонтного виробництва : конспект лекцій / Л. Д. Луцак, М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 139 с.

Конспект лекцій містить матеріал тем, які розглядаються при вивченні дисципліни “Вузли та деталі об’єктів ремонтного виробництва” студентами спеціальності “Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій” освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Вузли та деталі об'єктів ремонтного виробництва


Луцак, Л. Д. Вузли та деталі об'єктів ремонтного виробництва : практикум / Л. Д. Луцак, М. Й. Бурда, М. В. Грушецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 82 с.

Практикум орієнтований на вивчення і вирішення конкретних теоретичних, технічних і практичних завдань, формування технічного мислення студентів.

Змащування вузлів тертя машин


Тимошенко, В. А. Змащування вузлів тертя машин : лабораторний практикум / В. А. Тимошенко. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 34 с.

Лабораторний практикум орієнтований на вивчення і вирішення конкретних теоретичних, технічних і практичних завдань, формування технічного мислення студентів.

Основи теорії тертя та зношування


Бурда, М. Й. Основи теорії тертя та зношування : методичні вказівки / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 31 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни складено відповідно до робочої програми курсу ”Основи теорії тертя та зношування” та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.092303 - “Зварювання” стаціонарної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендовані до вивчення теми, їх зміст, перелік умінь, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни, а також контрольні роботи, перелік питань для контролю та атестації знань з дисципліни і перелік рекомендованих до опрацювання літературних джерел.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved