Ви є тут

Українська мова

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Литвин, Н. Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум / Н. Б. Литвин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 70 с.

Практикум укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Завдання, які увійшли до практикуму, спрямовані на те, щоб поглибити знання студентів про правила складання професійних документів відповідно до норм української літературної мови, допомогти майбутнім фахівцям підвищити фаховий мовний рівень та засвоїти етикет ділового спілкування.

Українська мова за професійним спрямуванням


Венгринюк, М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 100 с.

Конспект лекцій укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням". Короткий виклад дев'яти тем спрямований на те, щоб допомогти студентам оволодіти нормами літературної мови й професійно використовувати мовні засоби різних рівнів. Призначено для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки "Гірництво".

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Магрицька, І. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум / І. В. Магрицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 41 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів очної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". Практикум призначено для здійснення поточного контролю знань студентів у процесі вивчення дисципліни

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Венгринюк, М. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум / М. І. Венгринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Практикум укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Завдання практикуму - сформувати у студентів уміння і навички складання та оформлення професійних документів, забезпечити оволодіння нормами української літературної мови, систематизувати знання з культури та етики ділового спілкування.

Українська мова за професійним спрямуванням: культура мовлення


Якібчук, М. В. Українська мова за професійним спрямуванням: культура мовлення : практикум / М. В. Якібчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 83 с.

Практикум розроблений відповідно до робочої програми дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів першого курсу усіх спеціальностей і форм навчання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Веселовська, Н. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : метод. вказ. для сам. роботи / Н. В. Веселовська, Н. Б. Литвин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 60 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи розроблено на основі робочої програми дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Навчальний матеріал, який увійшов до методичних вказівок, спрямований на те, щоб поглибити знання студентів про правила складання професійних документів відповідно до норм української літературної мови, допомогти майбутнім фахівцям підвищити фаховий мовний рівень та засвоїти етикет ділового спілкування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved