Ви є тут

Вимірювальна техніка

Методи і засоби вимірювань


Кононенко, М. А. Методи і засоби вимірювань : курс. проектування / М. А. Кононенко, Я. О. Сітко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 64 с.

У курсовому проектуванні сформульовано мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної і графічної частини, розроблено систему оцінювання виконання та захисту курсового проекту з дисципліни «Методи і засоби вимірювань». Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051001 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» денної та заочної форми навчання

Вимірювальний експеримент та обробка результатів


Піндус, Н. М. Вимірювальний експеримент та обробка результатів : практикум / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 51 с.

Практикум містить теоретичні відомості, завдання та контрольні питання для проведення практичних занять з дисципліни «Вимірювальний експеримент та обробка результатів». Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямком 6.051001 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».

Конструювання і технологія виготовлення засобів


Ващишак, С. П. Конструювання і технологія виготовлення засобів : конспект лекцій / С. П. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 212 с.

Конспект лекцій містить відомості про організацію процесу конструювання засобів вимірювань, правила виконання схем, методи виготовлення та правила виконання креслень друкованих плат, властивості електронних компонентів, електромагнітну сумісність вузлів засобів вимірювань та способи їх екранування. Конспект лекцій розроблений згідно

Вимірювальний експеримент та обробка результатів


Піндус, Н. М. Вимірювальний експеримент та обробка результатів : конспект лекцій / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 248 с.

Конспект лекцій містить відомості про обробку результатів вимірювань, які вивчаються студентами при проведенні лекційних занять з дисципліни «Вимірювальний експеримент та обробка результатів». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямками 6.051001 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».

Інтелектуальні прилади в експериментальних дослідженнях


Ващишак, С. П. Інтелектуальні прилади в експериментальних дослідженнях : лаб. практикум / С. П. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 25 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Інтелектуальні прилади в експериментальних дослідженнях". Лабораторний практикум розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни і навчальним планом підготовки фахівців за напрямком 6.051001 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології".

Вимірювальний експеримент та обробка результатів


Піндус, Н. М. Вимірювальний експеримент та обробка результатів : курс. проектування / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 61 с.

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Вимірювальний експеримент та обробка результатів» містять короткі теоретичні відомості та завдання до курсової роботи із прикладами виконання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved