Ви є тут

Випробування матеріалів

Акустичний контроль


Лютак, З. П. Акустичний контроль : лабораторний практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 63 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу «Акустичний контроль» для студентів напрямку підготовки 6.051003 – Приладобудування. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів стаціонарної і заочної форми навчання.

Оптичні прилади неруйнівного контролю


Боднар, Р. Т. Оптичні прилади неруйнівного контролю : практикум / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 132 с.

Практикум, складений згідно з програмою дисципліни "Оптичні прилади неруйнівного контролю" для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю", затверджено директором енергетичного інституту ІФНТУНГ і призначено для самостійної роботи при підготовці до практичних занять з вказаної дисципліни студентів 5 курсу стаціонарної і заочної форм навчання

Використання персональних комп’ютеріву неруйнівному контролі і технічній діагностиці


Біліщук, В. Б. Використання персональних комп’ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці : практикум / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 40 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Використання персональних комп'ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці" у п'ятому семестрі.

Обробка сигналів в інтроскопії


Середюк, О. Є. Обробка сигналів в інтроскопії : лаб. практикум / О. Є. Середюк. - 2-е вид., перероб. і допов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 80 с.

Лабораторний практикум призначений для надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання під час виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обробка сигналів в інтроскопії".

Фізичні основи неруйнівного контролю


Фізичні основи неруйнівного контролю : навч. посіб. / Р. Т. Боднар, В. Т. Камінський, І. С. Кісіль [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 384 с.

Розроблено на основі робочої програми дисципліни «Фізичні основи неруйнівного контролю». У навчальному посібнику викладено фізичні основи різних видів неруйнівного контролю, охарактеризовано відомі в даний час фізичні поля, розглянуто основні види взаємодії фізичних полів і речовин, які діють на матеріал об'єктів контролю. Рекомендовано для студентів, спеціалістів та наукових працівників, що займаються неруйнівними методами контролю.

Технічна діагностика бурового та нафтогазопромислового обладнання


Миндюк, В. Д. Технічна діагностика бурового та нафтогазопромислового обладнання : лаб. практикум / В. Д. Миндюк, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 103 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін «Технічна діагностика бурового обладнання та інструменту» і «Технічна діагностика бурового та нафтогазового обладнання». Розроблено відповідно до робочих програм навчальних дисциплін.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved