Ви є тут

Випробування матеріалів

Акустичний контроль


Лютак, З. П. Акустичний контроль : лабораторний практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 63 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу «Акустичний контроль» для студентів напрямку підготовки 6.051003 – Приладобудування. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів стаціонарної і заочної форми навчання.

Оптичні прилади неруйнівного контролю


Боднар, Р. Т. Оптичні прилади неруйнівного контролю : практикум / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 132 с.

Практикум, складений згідно з програмою дисципліни "Оптичні прилади неруйнівного контролю" для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю", затверджено директором енергетичного інституту ІФНТУНГ і призначено для самостійної роботи при підготовці до практичних занять з вказаної дисципліни студентів 5 курсу стаціонарної і заочної форм навчання

Використання персональних комп’ютеріву неруйнівному контролі і технічній діагностиці


Біліщук, В. Б. Використання персональних комп’ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці : практикум / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 40 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Використання персональних комп'ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці" у п'ятому семестрі.

Прилади та системи неруйнівного контролю


Прилади та системи неруйнівного контролю : дипломне проектування / І. С. Кісіль, О. Є. Середюк, Р. Т. Лютак, Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 46 с.

Методичні вказівки для дипломного проектування студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю". Розроблені відповідно до робочої навчальної програми спеціальності 7.051003 "Прилади та системи неруйнівного контролю". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Обробка сигналів в інтроскопії


Середюк, О. Є. Обробка сигналів в інтроскопії : лаб. практикум / О. Є. Середюк. - 2-е вид., перероб. і допов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 80 с.

Лабораторний практикум призначений для надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання під час виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обробка сигналів в інтроскопії".

Фізичні основи неруйнівного контролю


Фізичні основи неруйнівного контролю : навч. посіб. / Р. Т. Боднар, В. Т. Камінський, І. С. Кісіль [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 384 с.

Розроблено на основі робочої програми дисципліни «Фізичні основи неруйнівного контролю». У навчальному посібнику викладено фізичні основи різних видів неруйнівного контролю, охарактеризовано відомі в даний час фізичні поля, розглянуто основні види взаємодії фізичних полів і речовин, які діють на матеріал об'єктів контролю. Рекомендовано для студентів, спеціалістів та наукових працівників, що займаються неруйнівними методами контролю.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved