Ви є тут

Випробування матеріалів

Фізичні основи неруйнівного контролю


Фізичні основи неруйнівного контролю : навч. посіб. / Р. Т. Боднар, В. Т. Камінський, І. С. Кісіль [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 384 с.

Розроблено на основі робочої програми дисципліни «Фізичні основи неруйнівного контролю». У навчальному посібнику викладено фізичні основи різних видів неруйнівного контролю, охарактеризовано відомі в даний час фізичні поля, розглянуто основні види взаємодії фізичних полів і речовин, які діють на матеріал об'єктів контролю. Рекомендовано для студентів, спеціалістів та наукових працівників, що займаються неруйнівними методами контролю.

Технічна діагностика бурового та нафтогазопромислового обладнання


Миндюк, В. Д. Технічна діагностика бурового та нафтогазопромислового обладнання : лаб. практикум / В. Д. Миндюк, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 103 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін «Технічна діагностика бурового обладнання та інструменту» і «Технічна діагностика бурового та нафтогазового обладнання». Розроблено відповідно до робочих програм навчальних дисциплін.

Технічна діагностика бурового та нафтогазопромислового обладнання


Яворський, А. В. Технічна діагностика бурового та нафтогазопромислового обладнання : метод. вказівки / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 33 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисциплін «Технічна діагностика бурового обладнання та інструменту» і «Технічна діагностика бурового та нафтогазового обладнання». Розроблено відповідно до робочих програм навчальних дисциплін.

Використання персональних комп'ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці


Біліщук, В. Б. Використання персональних комп'ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці : практикум / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 50 c.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Використання персональних комп'ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці" у п'ятому семестрі. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051003 — "Приладобудування".

Візуальний контроль


Боднар, Р. Т. Візуальний контроль : лабораторний практикум / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 55 с.

Лабораторний практикум, складений згідно з програмою курсу "Візуальний контроль" для студентів напряму підготовки 6.051003 – Приладобудування. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів 4 курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Тепловий контроль


Боднар, Р. Т. Тепловий контроль : лаб. практикум / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 53 с.

Лабораторний практикум, складений згідно з програмою курсу "Тепловий контроль" для студентів напряму підготовки 6.051003 – Приладобудування. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів 4 курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved