Ви є тут

Випробування матеріалів

Контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами


Боднар, Р. Т. Контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами : конспект лекцій / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 262 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни «Контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами». Викладено фізичні основи контролю проникаючими випромінюваннями та речовинами, призначення, будову та основні характеристики джерел і детекторів проникаючих випромінювань, будову типових гамма- та рентгенівських апаратів. Розглянуто основні методи контролю проникаючими випромінюваннями і типові методики проведення контролю.

Практикум з технічного діагностування


Доценко, Є. Р. Практикум з технічного діагностування : практикум / Є. Р. Доценко, І. В. Рибіцький, Н. Л. Тацакович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 168 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Практикум з технічного діагностування». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Методи і засоби технічної діагностики зварних з'єднань і конст-рукцій нафтогазового господарства


Методи і засоби технічної діагностики зварних з'єднань і конструкцій нафтогазового господарства : лаб. практикум / І. В. Рибіцький, М. О. Карпаш, П. М. Райтер [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 173 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Методи і засоби технічної діагностики зварних з’єднань і конструкцій нафтогазового господарства». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 7. 050504 - «Технологія і устаткування зварювання».

Прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики


Прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики : практикум / О. Є. Середюк, З. П. Лютак, Р. Т. Боднар, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 63 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Обробка сигналів в інтроскопії


Середюк, О. Є. Обробка сигналів в інтроскопії : лаб. практикум / О. Є. Середюк. - 2-е вид., перероб. і допов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 80 с.

Лабораторний практикум призначений для надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання під час виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обробка сигналів в інтроскопії".

Акустичний контроль при проведенні наукових і експериментальних досліджень


Лютак, З. П. Акустичний контроль при проведенні наукових і експериментальних досліджень : лаб. практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 29 с.

Лабораторний практикум складено згідно з вимогами до лабораторних робіт магістрів за спеціальностю 8.051003 - "Прилади та системи неруйнівного контролю" і призначені для надання допомоги магістрам при виконанні лабораторних робіт з дисципліни " Акустичний контроль при проведенні наукових і експериментальних досліджень". У лабораторному практикуму наведено перелік вимог щодо змісту і оформлення лабораторних робіт.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved