Ви є тут

Випробування матеріалів

Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю


Середюк, О. Є. Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю : курсове проектування / О. Є. Середюк. - 2-е вид., перероб. і допов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 42 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) і конкретизовані для студентів напряму підготовки 6.051003 – “Приладобудування". Призначені для надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні курсового проекту з дисципліни "Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю».

Технічна діагностика систем нафтогазопостачання. Технічна діагностика трубопроводів


Рибіцький, І. В. Технічна діагностика систем нафтогазопостачання. Технічна діагностика трубопроводів : лабораторний практикум / І. В. Рибіцький, М. О. Карпаш, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 194 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін «Технічна діагностика систем нафтогазопостачання» і «Технічна діагностика трубопроводів».

Дослідження корозійної тріщиностійкості конструкційних матеріалів


Грабовський, Р. С. Дослідження корозійної тріщиностійкості конструкційних матеріалів : методичні аспекти лабораторних досліджень / Р. С. Грабовський, Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 45 с.

Методичні рекомендації містять опис зразків, випробувальних машини та методик проведення експериментальних досліджень статичної та циклічної корозійної тріщиностійкості конструкційних матеріалів і обробки отриманих даних шляхом застосування програмного забезпечення для представлення результатів проведених випробувань у зручному для їх інтерпретації вигляді.

Методи контролю стану робочих поверхонь


Карпаш, М. О. Методи контролю стану робочих поверхонь : методичні вказівки для самостійної роботи / М. О. Карпаш, В. Д. Миндюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 34 с.

Методичні вказівки з дисципліни «Методи контролю стану робочих поверхонь» розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6. 092304 - «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій».

Фізичні основи неруйнівного контролю


Середюк, О. Є. Фізичні основи неруйнівного контролю : курсова робота / О. Є. Середюк, Р. Т. Боднар, З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 57 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) і конкретизовані для студентів напряму підготовки 6.051003 – “Приладобудування". Призначені для надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні курсових робіт з дисципліни "Фізичні основи неруйнівного контролю".

Технологія проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики


Романюк, Ю. Ф. Cистеми вимірювання контролю та керування електроспоживанням : лаб. практикум / Ю. Ф. Романюк, О. І. Кіянюк, І. Ф. Шнурок. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 132 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами до лабораторних робіт студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903- спеціалісті призначені для надання допомоги студентам при виконанні лабораторних робіт з дисципліни "Технологія проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved