Ви є тут

Випробування матеріалів

Фізичні основи неруйнівного контролю


Боднар, Р. Т. Фізичні основи неруйнівного контролю : лабораторний практикум / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 74 с.

Лабораторний практикум, складений згідно з програмою курсу "Фізичні основи неруйнівного контролю" для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 – спеціаліст. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів 3 курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль


Боднар, Р. Т. Оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль : лабораторний практкум / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 78 с.

Лабораторний практикум, складений згідно з програмою курсу "Оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль" для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 – спеціаліст і призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів 4 курсу стаціонарної і заочної форм навчання».

Контроль проникаючими випромінюваннями і речовинами


Боднар, Р. Т. Контроль проникаючими випромінюваннями і речовинами : лабораторний практикум / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 70 с.

Лабораторний практикум, складений згідно з програмою курсу "Контроль проникаючими випромінюваннями і речовинами" для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 - спеціаліст. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів 4 курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль


Боднар, Р. Т. Оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль : курсове проектування / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності “Прилади та системи неруйнівного контролю” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 – спеціаліст. Призначено для самостійної роботи при при виконанні ними курсового проекту з дисципліни “Оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль” для студентів 4 курсу стаціонарної і заочної форм навчання. Вказівки містять основні відомості про основні структурні частини курсового проекту та методику їх виконання.

Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю


Середюк, О. Є. Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю : лабораторний практикум / О. Є. Середюк. - 2-е вид., перероб. і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 71 с.

Вказівки призначені для самостійної роботи при підготовці до виконання лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентами очної та заочної форм навчання. У вказівках приведений перелік вимог щодо підготовки, виконання і оформлення звітів з лабораторних робіт.

Акустичний контроль


Лютак, З. П. Акустичний контроль : лабораторний практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с.

Лабораторний практикум, складений згідно з програмою курсу "Акустичний контроль " для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 – спеціаліст. Містить лабораторні роботи, які допомагають засвоїти основні практичні вимоги і навики з акустичного контролю.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved