Ви є тут

Випробування матеріалів

Акустичний контроль


Лютак, З. П. Акустичний контроль : лабораторний практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с.

Лабораторний практикум, складений згідно з програмою курсу "Акустичний контроль " для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 – спеціаліст. Містить лабораторні роботи, які допомагають засвоїти основні практичні вимоги і навики з акустичного контролю.

Акустичний контроль


Лютак, З. П. Акустичний контроль : курсовий проект / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 40 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903-спеціаліст. Надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні курсового проекту з дисципліни "Акустичний контроль".

Прилади неруйнівного контролю та технічної діагностики


Витвицька, Л. А. Прилади неруйнівного контролю та технічної діагностики : конспект лекцій. Ч.І : Капілярний контроль / Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 172 с.

Конспект містить теоретичні основи капілярного методу контрою, опис матеріалів та обладнання, вимоги до них технологію проведення контролю, вимоги до персоналу, заходи безпеки. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Прилади та системи неруйнівного контролю”.

Методи і засоби неруйнівного контролю матерілів та виробів


Миндюк, В. Д. Методи і засоби неруйнівного контролю матеріалів та виробів : лабораторний практикум / В. Д. Миндюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 103 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.092300 „Зварювання” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни „Методи і засоби неруйнівного контролю матеріалів та виробів”. Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять.

Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин


Одосій, З. М. Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин : лабораторний практикум / З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІНФТУНГ, 2010. - 31 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять з дисциплін «Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин» Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки спеціалістів за спеціальністю «Технологія машинобудування», освітньо-кваліфікаційного рівня 8.090202-магІстр.

Енергетичний контроль


Райтер, П. М. Енергетичний контроль : лабораторний практикум / П. М. Райтер, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 170 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни „Енергетичний контроль”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинних навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю „Енергетичний менеджмент”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved