Ви є тут

Випробування матеріалів

Прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики. Курсова робота


Прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики. Курсова робота : метод. вказівки / Р. Т. Боднар, З. П. Лютак, О. Є. Середюк, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 58 с.

У вказівках приведений перелік вимог щодо змісту і оформлення курсової роботи. Особлива увага надається конкретизації розроблення спеціалізованих розділів курсової роботи, наведені приклади функціональних схем та розрахункової частини принципових схем з окремих видів неруйнівного контролю та їх первинних перетворювачів.

Методи контролю стану робочих поверхонь


Миндюк, В. Д. Методи контролю стану робочих поверхонь : лаб. практикум / В. Д. Миндюк, А. В. Яворський, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 85 с.

Сучасний стан проектування, виготовлення та експлуатації металоконструкцій та виробів характеризується все зростаючими вимогами до надійності, роботоздатності, безпечної експлуатації.

Контроль якості зварювання


Яворський, А. В. Контроль якості зварювання : конспект лекцій / А. В. Яворський, В. Д. Миндюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 114 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи і напрямки практичної реалізації технічних засобів для проведення технічної діагностики зварних з’єднань з дисципліни «Контроль якості зварювання». Складений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю «Технологія і устаткування зварювання».

Акустичний контроль


Романюк, Ю. Ф. Cистеми вимірювання контролю та керування електроспоживанням : лаб. практикум / Ю. Ф. Романюк, О. І. Кіянюк, І. Ф. Шнурок. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 132 с.

Практикум містить лабораторні роботи з дисципліни «Акустичний контроль», які допомагають засвоїти основні практичні вимоги і навики з акустичного контролю.

Методи контролю стану робочих поверхонь


Карпаш, М. О. Методи контролю стану робочих поверхонь : конспект лекцій. / М. О. Карпаш, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 228 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи і напрямки практичної реалізації засад технічної діагностики для контро-лю стану робочих поверхонь. В даній роботі дано коротку характеристику основним типам руйнувань матеріалів та виробів, неруйнівних методів їх виявлення. Щодо більшості описаних методів контролю наведені відповідні сучасні технічні засоби, що їх реалізують.

Технічна діагностика бурового та нафтогазового обладнання


Карпаш, О. М. Технічна діагностика бурового та нафтогазового обладнання : навч. посіб. / О. М. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 272 с.

У навчальному посібнику використано напрацьований вітчизняними та закордонними фахівцями досвід у неруй-нівному контролі та технічній діагностиці бурового, нафтогазового обладнання та інструменту. Викладено на основі літературних та статистичних даних основні види та причини відмов нафтогазового обладнання. Розглядаються принципи, теоретичні основи, сучасні технології та технічні засоби діагностування стану об’єктів нафтогазового комплексу, в т. ч бурового і нафтогазового обладнання та інструменту.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved