Ви є тут

Випробування матеріалів

Технічна діагностика бурового обладнання


Яворський, А. В. Технічна діагностика бурового обладнання : лабораторний практикум / А. В. Яворський, В. Д. Миндюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 72 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни „Технічна діагностика бурового обладнання і бурильного інструменту”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Буріння”.

Cистеми вимірювання контролю та керування електроспоживанням


Романюк, Ю. Ф. Cистеми вимірювання контролю та керування електроспоживанням : лаб. практикум / Ю. Ф. Романюк, О. І. Кіянюк, І. Ф. Шнурок. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 132 с.

У практикумі подаються основні теоретичні відомості і конкретизуються вимоги щодо підготовки і виконання практичних занять. Особлива увага надається поясненню методик розв’язування задач аналітичними і цифровими методами, наведені приклади розв’язування задач та подається база задач для самостійного розв’язування.

Технологія проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики


Лютак, З. П. Технологія проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики : лабораторний практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 66 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами до лабораторних робіт студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" і призначені для надання допомоги студентам при виконанні лабораторних робіт з дисципліни "Технологія проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики". У вказівках приведений перелік вимог щодо змісту і оформлення лабораторних робіт.

Прилади та системи неруйнівного контролю: Програма переддипломної практики


Горєлов, В. О. Прилади та системи неруйнівного контролю: Програма переддипломної практики : методичні вказівки / В. О. Горєлов, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 12 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами до переддипломних практик студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" і призначені для надання допомоги студентам на завершальному етапі навчання. В вказівках приведений перелік вимог щодо змісту і оформлення звітів за проходження практики, а також процедури їх захисту студентами.

Прилади та системи неруйнівного контролю. Програма виробничої практики


Кісіль, І. С. Прилади та системи неруйнівного контролю. Програма виробничої практики : метод. вказівки / І. С. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2003. - 14 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами до виробничої практики студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" і призначені для надання допомоги студентам на завершальному етапі навчання. В вказівках приведений перелік вимог щодо змісту і оформлення звітів за проходження практики, а також процедури їх захисту студентами.

Методи та засоби випробувань та атестації


Кісіль, І. С. Методи та засоби випробувань та атестації : методичні вказівки до виконання практичних занять / І. С. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 44 с.

У методичних вказівках викладені основні рекомендації щодо розробки технічних умов, методичних вказівок для метрологічної атестації засобів вимірювання і їх повірки (звірення), рекомендації щодо визначення основних показників надійності засобів вимірювання, а також контрольні завдання для виконання студентами практичних занять з даної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved