Ви є тут

Засоби масової інформації

Телекомунікаційні системи


Николайчук, М. Я. Телекомунікаційні системи : конспект лекцій / М. Я. Николайчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 146 с.

Метою вивчення курсу «Телекомунікаційні системи передавання даних» (ТСПД) є теоретична і практична підготовка фахівців з розробки, модернізації і експлуатації систем промислового зв’язку.

Міжкультурні комунікації


Ганцюк, Т. Д. Міжкультурні комунікації : методичні вказівки для вивчення дисципліни / Т. Д. Ганцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 36 с.

Методичні вказівки містять завдання для підготовки до практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, виконання контрольної роботи, перелік питань для контролю знань студентів, рекомендовані джерела інформації з дисципліни «Міжкультурні комунікації». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки студентів IV курсу денної та заочної форм навчання.

Медіаосвітні технології


Янишин, О. К. Медіаосвітні технології : практикум / О. К. Янишин, Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 147 с.

Практикум розроблений згідно з робочою програмою дисципліни “Медіаосвітні технології” на основі сучасних медіаосвітніх матеріалів. Містить виклад теоретичного матеріалу, рекомендовану літературу, завдання і питання для самостійної та індивідуальної роботи. Сприяє формуванню критичного мислення і медіаграмотності, готує до використання медіаосвітніх технологій у навчанні та професійній діяльності. Може використовуватися студентами під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Засоби масової інформації


Бурківська, Л. Ю. Засоби масової інформації : навч.-метод. комплекс / Л. Ю. Бурківська, Х. М. Вінтонів, В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 92 с.

Навчально-методичний комплекс розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Засоби масової інформації». Комплекс складається з короткого конспекту лекцій, методичних вказівок до практичних занять, завдань для самостійної роботи, переліку питань для контролю та атестації знань, контрольних робіт для заочної форми навчання, словника журналістських термінів. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність».

Засоби масової інформації


Бурківська, Л. Ю. Засоби масової інформації : навч.- метод. комплекс / Л. Ю. Бурківська, Х. М. Вінтонів, В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 78 с.

Навчально-методичний комплекс розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Засоби масової інформації». Навчально-методичний комплекс складається з короткого конспекту лекцій, методичних вказівок до практичних занять, завдань для самостійної роботи студентів, переліку питань для контролю та атестації знань, контрольних робіт для заочної форми навчання, словнику журналістських термінів.

Редагування документації


Бурківська, Л. Ю. Редагування документації : конспект лекцій / Л. Ю. Бурківська, Ю. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 110 с.

Конспект лекцій містить програмовий матеріал у таблично-схематичній формі, розроблений відповідно до робочої програми дисципліни «Редагування документації» та навчального плану підготовки студентів V курсу денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved