Ви є тут

Зварювання

Проектування зварних конструкцій


Матвієнків, О. М. Проектування зварних конструкцій : практикум. Ч. 1 : Розрахунок зварних з'єднань / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Проектування зварних конструкцій". Практикум містить приклади розв'язку задач, які дають можливість студентам освоїти методики та набути навиків з розрахунку зварних з'єднань при проектуванні зварних конструкцій. Призначено для підготовки бакалаврів 131 - Прикладна механіка.

Зварювання тиском


Панчук, М. В. Зварювання тиском : конспект лекцій / М. В. Панчук, Л. С. Шлапак, О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 133 c.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни зварювання тиском. У конспекті лекцій аналізуються теоретичні основи зварювання тиском, механізми утворення зварних з'єднань та методи оцінки зварюваності матеріалів. Наведені основні способи та технології зварювання виробів розглянуті конструкції сучасного зварювального обладнання. Висвітлені питання контролю якості зварних з'єднань.

Зварювання плавленням


Панчук, М. В. Зварювання плавленням : конспект лекцій. Ч. 2 / М. В. Панчук, Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 109 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни зварювання плавленням. У конспекті лекцій аналізуються теоретичні основи зварювання плавленням, механізми утворення зварних з'єднань та методи оцінки зварюваності матеріалів. Наведені основні способи та технології зварювання виробів, розглянуті конструкції сучасного зварювального обладнання, висвітлені питання контролю якості зварних з'єднань.

Автоматичне керування зварюванням


Кучмистенко, О. В. Автоматичне керування зварюванням : лабораторний практикум / О. В. Кучмистенко, Р. Б. Діжак, Н. В. Сабат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2015. - 63 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Обладнання і технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Зварювання плавленням


Матвієнків, О. М. Зварювання плавленням : практикум / О. М. Матвієнків, М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 56 с.

Практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Зварювання плавленням». Практикум містить практичні роботи, які дають можливість студентам освоїти методики та набути навиків з визначення технологічних параметрів режимів зварювання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050504 − "Зварювання". Практикум може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Металознавство зварювання трубопроводів і конструкцій


Цап, І. В. Металознавство зварювання трубопроводів і конструкцій : практикум / І. В. Цап, О. О. Іванов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 31 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Металознавство зварювання трубопроводів і конструкцій» для студентів спеціальності – «131» Прикладна механіка освітньо-кваліфікаційного рівня–бакалавр. Практикум містить задачі з визначення фазового складу металів, кількості структурних складових металу, схильності металу до утворення холодних та гарячих тріщин.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved