Ви є тут

Право. Юридичні науки

Земельне право

Земельне право : метод. вказівки для самост. роботи / О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 18 с.

Державне та регіональне управління

Державне та регіональне управління : конспект лекцій / Г. В. Васильченко, Д. В. Тимошенко, М. В. Берлоус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 70 с..

Цивільне право

Цивільне право : метод. вказівки для самост. роботи / М. О. Красій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 13 с.

Конституційне право

Конституційне право : метод. вказівки для самост. роботи / М. О. Красій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 15 с.

Конституційне право

Конституційне право : метод. вказівки для підготовки до практичних занять / М. О. Красій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 37 с.

Правознавство


Правознавство : навч.-метод. посіб. / Волковецька С. В., Король І. Б., Котерлін І. Б., упоряд. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 132 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved