Ви є тут

Соціологія

Соціологія


Андрусів, Л. З. Соціологія : метод. вказівки / Л. З. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 72 с.

Методичні вказівки до навчального курсу «Соціологія» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Соціологія» для студентів всіх напрямів підготовки заочної форми навчання. Методичний виклад теоретико-практичного матеріалу допоможе студентам осмислити закони та закономірності функціонування суспільства, роль особистості у соціумі.

Соціологія


Палагнюк, М. М. Соціологія : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 250 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з курсу «Соціологія» для студентів I курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси та кредит» і складається з 12 лекцій і короткого термінологічного словника.

Соціологія


Криштопа, В. І. Соціологія : практикум / В. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 174 с.

У посібнику подано навчально-методичний матеріал, що характеризує зміст основних методів і процедур прикладного соціологічного дослідження.

IFNTUNG 2014. All rights reserved