Ви є тут

Туризм

Маркетинг у туризмі


Маркетинг у туризмі : метод. вказівки до виконання контрольної роботи для студ. заочної форми навчання / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.

Безпека туризму


Безпека туризму : конспект лекцій / А. Л. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 79 с.

Самодіяльний туризм


Самодіяльний туризм : конспект лекцій / А. Л. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 128 с.

Ландшафтознавство і заповідна справа


Ландшафтознавство і заповідна справа : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. В. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 20 с.

Інформаційні технології в туризмі


Інформаційні технології в туризмі : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. В. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 36 с.

Екотуризм


Екотуризм : конспект лекцій / О. В. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 51 с

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved