Ви є тут

Телемеханіка

Телемеханіка і передача інформації в нафтогазовій промисловості


Ващишак, С. П. Телемеханіка і передача інформації в нафтогазовій промисловості : лаб. практикум / С. П. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 100 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Телемеханіка і передача інформації в нафтогазовій промисловості ”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Телемеханіка і передача інформації в нафтогазовій промисловості


Ващишак, С. П. Телемеханіка і передача інформації в нафтогазовій промисловості : конспект лекцій / С. П. Ващишак, С. І. Мельничук, В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 136 с.

У конспекті лекцій викладено основи та принципи побудови та експлуатації сучасних телемеханічних систем (ТС), методи захисту вимірювальної інформації в ТС та способи організації каналів та ліній зв’язку в НГП.

IFNTUNG 2014. All rights reserved