Ви є тут

Метрологія

Основи автоматизації, метрології та стандартизації в нафтогазовому комплексі


Миндюк, В. Д. Основи автоматизації, метрології та стандартизації в нафтогазовому комплексі : лабораторний практикум / В. Д. Миндюк, В. С. Цих, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 132 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизації, метрології та стандартизації в нафтогазовому комплексі". Розроблений відповідно до чинного навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки бакалаврів за спеціальностями 185 - "Нафтогазова інженерія і технології" і 184 - "Гірництво". Може бути використаний студентами заочної форми навчання.

Метеорологія


Метеорологія : конспект лекцій / С. О. Овецький, О. Р. Мартинець, Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 184 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Метеорологія”. Призначено для поглиблення теоретичних знань основних розділів курсу дисципліни.Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 6.090304 – “Видобування нафти і газу” спеціалізації “Морські нафтогазові технології”.

Метеорологія і кліматологія


Архипова, Л. М. Метеорологія і кліматологія : лабораторний практикум / Л. М. Архипова, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 29 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Метеорологія і кліматологія». Лабораторний практикум містить методичні вказівки до виконання робіт, які проводять з метою засвоєння основного матеріалу предмету, вивчення основних понять, закономірностей, елементів динаміки атмосферних явищ і набуття практичних навичок у використанні даних.

Метеорологія і кліматологія


Архипова, Л. М. Метеорологія і кліматологія : практикум / Л. М. Архипова, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 34 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Метеорологія і кліматологія». Практикум містить методичні вказівки до виконання робіт, які проводять з метою засвоєння основного матеріалу предмету, вивчення основних понять, закономірностей, елементів динаміки атмосферних явищ і набуття практичних навичок у інтерпретації метеорологічних даних.

Основи гідрометеорології і кліматології


Архипова, Л. М. Основи гідрометеорології і кліматології : курсове проектування / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 21 с.

Курсове проектування містить методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни “Основи гідрометеорології і кліматології”. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Основи гідрометеорології і кліматології» та навчального плану спеціальності 242 «Туризм», блоку дисциплін самостійного вибору навчального закладу, циклу природничо-наукової підготовки.

Метрологія та технологічні вимірювання в нафтогазовій промисловості


Піндус, Н. М. Метрологія та технологічні вимірювання в нафтогазовій промисловості : практикум / Н. М. Піндус, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 89 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Метрологія та технологічні вимірювання в нафтогазовій промисловості» містять короткі теоретичні відомості та завдання на практичні заняття із прикладами виконання. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved