Ви є тут

Метрологія

Метеорологія і кліматологія


Архипова, Л. М. Метеорологія і кліматологія : лабораторний практикум / Л. М. Архипова, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 29 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Метеорологія і кліматологія». Лабораторний практикум містить методичні вказівки до виконання робіт, які проводять з метою засвоєння основного матеріалу предмету, вивчення основних понять, закономірностей, елементів динаміки атмосферних явищ і набуття практичних навичок у використанні даних.

Метеорологія і кліматологія


Архипова, Л. М. Метеорологія і кліматологія : практикум / Л. М. Архипова, С. В. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 34 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Метеорологія і кліматологія». Практикум містить методичні вказівки до виконання робіт, які проводять з метою засвоєння основного матеріалу предмету, вивчення основних понять, закономірностей, елементів динаміки атмосферних явищ і набуття практичних навичок у інтерпретації метеорологічних даних.

Основи гідрометеорології і кліматології


Архипова, Л. М. Основи гідрометеорології і кліматології : курсове проектування / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 21 с.

Курсове проектування містить методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни “Основи гідрометеорології і кліматології”. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Основи гідрометеорології і кліматології» та навчального плану спеціальності 242 «Туризм», блоку дисциплін самостійного вибору навчального закладу, циклу природничо-наукової підготовки.

Метрологія та технологічні вимірювання в нафтогазовій промисловості


Піндус, Н. М. Метрологія та технологічні вимірювання в нафтогазовій промисловості : практикум / Н. М. Піндус, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 89 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Метрологія та технологічні вимірювання в нафтогазовій промисловості» містять короткі теоретичні відомості та завдання на практичні заняття із прикладами виконання. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Метеорологія


Архипова, Л. М. Метеорологія : практикум / Л. М. Архипова, О. Р. Мартинець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 77 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Метеорологія”. Призначено для поглиблення теоретичних знань основних розділів курсу дисципліни.

Основи гідрометеорології і кліматології


Архипова, Л. М. Основи гідрометеорології і кліматології : метод. вказівки / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 57 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140103 – Туризм. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Основи гідрометеорології і кліматології» та галузевого стандарту вищої освіти України.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved