Ви є тут

Технічна експлуатація автомобілів

Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів : лабораторний практикум / В. С. Дмитренко. - 2-ге вид., з доп. і змінами. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 98 с.

Лабораторний практикум містить зміст матеріалу з технічної експлуатації, обслуговування і супутнього поточного ремонту автомобілів, способи зберігання автомобілів і технічного майна, а також теоретичні положення, мету і зміст роботи, обладнання робочого місця, порядок виконання робіт, обробка результатів та складання звіту. Призначений для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved