Ви є тут

Технологія буріння нафтових і газових свердловин

Кочкодан, Я. М. Технологія буріння нафтових і газових свердловин : підручник. Ч. 1 : Породоруйнівний інструмент / Я. М. Кочкодан. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 205 с.

Підручник «Технологія буріння нафтових і газових свердловин» розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни «Технологія буріння нафтових і газових свердловин». У першій частині підручника висвітлені питання конструктивних особливостей лопатевих, шарошкових, твердосплавних, алмазних, полікристалічних, колонкових доліт та породоруйнівного інструменту спеціального призначення. Наводиться методика вибору доліт, а також рекомендації з їх експлуатації.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved