Ви є тут

Технологія спорудження трубопроводів

Шлапак, Л. С. Технологія спорудження трубопроводів : методичні вказівки / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 38 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Технологія спорудження трубопроводів». Наведені методичні вказівки містять програму та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved