Ви є тут

Теоретичні основи теплотехніки

Козак, Ф. В. Теоретичні основи теплотехніки : метод. вказівки / Ф. В. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 34 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни “Теоретичні основи теплотехніки”. Наведена мета та завдання курсової роботи, зміст та основні розрахункові залежності. Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070106 – “Автомобільний транспорт”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved