Ви є тут

Українська мова за професійним спрямуванням

Венгринюк, М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. Б. Литвин, Н. Б. Манюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 84 с.

Курс лекцій укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Теоретичні питання, які увійшли до курсу лекцій, спрямовані на те, щоб дати студентам ґрунтовні і систематичні знання про норми сучасної української літературної мови, сучасний документ, культуру та етику усного ділового спілкування. Призначено для студентів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved