Ви є тут

Українська мова за професійним спрямуванням

Личук, М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : тести для проведення контролю знань і вмінь / М. І. Личук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 29 с.

Методичний посібник містить тестові завдання відкритої та закритої форми з метою здійснення контролю знань і вмінь студентів з дисципліни " Українська мова за професійним спрямуванням ". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальностями " Фінанси ", " економіка підприємства " та " Облік та аудит ". Методичний посібник може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved