Ви є тут

Операційні системі UNIX

Броновський, І. В. Операційні системі UNIX : лабораторний практикум / І. В. Броновський, В. Т. Космірак, М. М. Яцишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 36 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Операційні системі UNIX». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 – «Інженерія програмного забезпечення».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved