Ви є тут

Практичний курс усного та письмового мовлення основної іноземної мови (англійської) (V-VI семестри)

Практичний курс усного та письмового мовлення основної іноземної мови (англійської) (V-VI семестри) : метод. вказівки до практичних занять для студентів спец. 035 "Філологія", спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно)" / С. М. Пристай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 70 с.
Методичні вказівки детально характеризують модулі 5 та 6 дисципліни "Практичний курс усного та письмового мовлення основної іноземної мови (англійської)", які вивчаються протягом третього курсу. Вказівки містять робочі програми модулів, описують структуру контрольних робіт та їх оцінювання, а також структуру екзаменаційного білету, вимоги до завдань та норми їх оцінювання. Окремо подано перелік розмовних тем для вивчення протягом семестру та на іспит.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved