Ви є тут

Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів

Гаєва, Л. Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів : лабораторний практикум / Л. Гаєва, М. Гордійчук. - 2-ге вид. з доп. і змінами. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 109 с.

Наведені загальні положення проведення лабораторних робіт і основні правила техніки безпеки, мету, зміст і порядок виконання роботи, теоретичні основи, опис кожного із приладів, обробка результатів та складання звіту.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved