Ви є тут

Виробничі системи на транспорті

Дмитренко, В. С. Виробничі системи на транспорті : метод. вказівки / В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 47 с.

Методичні вказівки містять основні принципи формування виробничо-технічної бази, форми розвитку і оновлення виробничо-технічної бази, сучасні форми організації виробництва по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів, планування і прогнозування напрямків розвитку виробничої інфраструктури, методи зниження шкідливого впливу автомобільного і нафтогазового технологічного транспорту на навколишнє середовище та методику проектування і реконструкцію підприємств.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved