Ви є тут

Проектування розподілених WEB-орієнтованих систем управління

Левицький, І. Т. Проектування розподілених WEB-орієнтованих систем управління : практикум / І. Т. Левицький, М. Я. Николайчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 118 с. -

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Проектування розподілених WEB-орієнтованих систем управління. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved